MR. SANTOSH KUMAR YADAV

CHAIRMAN

MR. SANTOSH KUMAR YADAV

CHAIRMAN

9919407985

sainikdfarma@gmail.com

DR. VIRENDRA SINGH

DIRECTOR

Dr. Virendra Singh

DIRECTOR

9950815996

directorspc2020@gmail.com

DR. VIRENDRA SINGH

PRINCIPAL

DR. VIRENDRA SINGH

(PRINCIPAL)

9950815996

sainikdfarma@gmail.com

About us

Sainik Pharmacy College

Mai, Devkali, hanumanganj, Prayagraj 221505.

Courses Available- B.Pharm & D.Pharm

Courses

DIPLOMA IN PHARMACY

Course Code : 214

Duration : 2 Year

Faculty

Card image cap

1

Courses
Card image cap

101

Enrolled Student
Card image cap

Total Industry
Card image cap

0

Total Placed Student

Contact

Our Address

MAI DEVKALI, POST-HANUMANGANJ, ALLAHABAD-221505

Email Us

sainikdfarma@gmail.com

Call Us

+91- 9532435826